Regresní terapie„Pokud chcete změnit jiného člověka, začněte u sebe. Měňte své chování, tehdy ten člověk bude muset na vás reagovat jinak. Pokud chcete, aby stát nebo svět, v němž žijete, byly dokonalejší, přestaňte je kritizovat a vyjadřovat nespokojenost… Vytvořte prostor lásky a harmonie kolem sebe.“

(Valerij Sinelnikov)

Regresní terapie

Tato metoda je založena na řízeném vzpomínání si na minulé události, emoce a pocity pod vedením terapeuta. Vycházíme z toho, že lidská duše má schopnost pamatovat si veškeré zážitky a zkušenosti z minulosti, které jsou v našem nevědomí dokonce chronologicky uspořádány. V této "paměti" je uloženo vše, čím jsme si prošli od začátku naší samostané existence na Zemi či v jiných světech ve Vesmíru. Problém spočívá v tom, že vědomě využíváme pouze kolem 1 - 3% našeho mozku, vše ostatní je bezpečně uloženo v našem nevědomí, které je chráněno jakousi "záklopkou". Ochrana před nevědomým obsahem naší duše je na místě, jelikož spousta z našich minulých prožitků je nepříjemných či traumatických, a pokud bychom o nich věděli, mohly by nám tyto obsahy bránit v běžném životě. Je to v podstatě ochrana, umožňující nám plnohodnotný život v přítomnosti. Tyto potlačené vzpomínky je možné během regresní terapie dostat do vědomí, abychom je znovu prožili, zpracovali a přijali jakou součást naší vlastní minulosti. Cílem je znovuprožití velmi silných emocí vedoucích k traumatu, které se mohou u nás stále objevovat i po velmi dlouhé době od jejich vzniku (tzn.i po několika životech - např. bolesti hlavy po dávném zranění v některé ze starých civilizací). Regrese nás však stejně dobře může dovést "pouze" do našeho dětství či k poslední hádce s partnerem.

Jako velmi důležité se nám objevuje období našeho raného dětství, a to včetně těhotenství (jak se cítila naše maminka a co prožívala) a porodu, který sám bývá traumatickou záležitostí. Dítě přicházející na svět potřebuje láskyplnou přijímající náruč, klid a bezpečí. Nikoliv sterilní chlad či odložení. Vývoj mozku je pak přímo závislý na lásce, kterou v dětství dostáváme od svých nejbližších. Jelikož se do našich dvou let veškeré prožitky ukládají pouze v pravé mozkové hemisféře (emoce, vnímání přítomnosti, city), je možné se k těmto prožitkům dostat opět pouze přes emoce. Pravá mozková hemisféra (logika, lineární myšlení) se začíná vyvíjet u dítěte až mezi 2 - 3 rokem života, proto si do této doby sahají naše první vzpomínky (např. jaké jsme měli hračky, útržky zážitků s babičkou atd.). Pouze znovuprožitím potlačeného smutku, zlosti, strachu a dalších emocí je možné znovu získat klid a vnitřní rovnováhu. Proto během regresní terapie dochází zároveň k léčení vnitřního dítěte (= souhrn všech emocí z doby dětství).

Každým zrozením dostáváme novou šanci, abychom změnili svůj život, abychom se poučili ze starých chyb a tentokrát tu už "zvládli". Proto se stále znovu dostáváme do kontaktu se stejnými lidmi (skupiny duší se inkarnují společně právě pro tuto společnou karmu) a prožíváme podobné situace, akorát v jiné podobě. Na Zemi jsme kvůli učení. Máme se naučit vzájemné lásce a úctě ke všem bytostem. Milovat sebe i druhé je cílem našeho života. Nic není tak důležité, jak žít podle toho, co nám sděluje naše duchovní srdce, které je odrazem Božství v každé živé bytosti (jsme paprskem Boha). Rozum nám potom umožňuje rozlišovat, co je správné a co ne. Rovnováha rozumu a citu - a tedy obou mozkových hemisfér - je tedy zrojem duševní rovnováhy člověka (tuto schopnost lze trénovat nejrůznějšími technikami, kupříkladu automatickou kresbou, arte- a muzikoterapií, kreslením pravou mozkovou hemisférou, meditacemi ...)

Regresní terapie nám umožňuje také nahlédnout do širších souvislostí života a naší existence vůbec. Může poskytnout zcela nový pohled na situace, ve kterých se nacházíme a přinést vysvětlení našich problémů v širších souvislostech. Nezřídka se nám během této terapie stává, že se klient upamatuje na své dřívější životy v jiných světech, a to těch pozemských i vesmírných. Nádherná jsou pak setkání s našimi duchovními průvodci v obdobích meziživotí. Duše se s nimi může poradit o smyslu svého předchozího života, dozví se, co má zpracovat v příštím životě, ale především si uvědomuje svoji duchovní podstatu!

Regresní terapii vždy zakončuji tím, že si duchovně projdeme celé tělo, rozpustíme bloky a nakonec vše poléčíme Světlem. Před uvedením do přítomnosti si řekneme pozitivní afirmace, s kterými klient odchází, a které slouží k udržení vnitřní rovnováhy v běžném životě. Během regresní terapie nejčastěji řešíme:

  • Partnerské a vztahové obtíže: Obvykle není náhoda se v našem životě setkáváme s určitými lidmi, se kterými nás pojí buď náklonnost, láska anebo opačné city. Se všemi jste se znali už dříve a staré city se znovu rozproudí!
  • Pocity, jejichž původ si nedokážeme vědomě vysvětlit (plačtivost, deprese, lítost, malé sebevědomí, úzkosti, špatný vztah ke svému tělu, sebepoškozování, strach o život...)
  • Prožitá traumata a těžké zážitky (smrt blízké osoby, setkání s násilím, potrat, zneužívání...)
  • Fyzické nemoci a bolesti, které nemají zjevný původ (bolesti určité části těla, migrény, astma, epilepsie, ekzémy, problémy s řečí, alergie...)
  • Problémy s otěhotněním
  • Poruchy spánku, trvalá únava, ztráta energie...
  • Poruchy spánku, trvalá únava, ztráta energie...
  • Pocity strachu: z výšek, pavouků, zvířat, uzavřených prostor


Podmínky: Regresní terapii předchází astropsychologická poradna, ve které společně nahlédneme na Váš životní plán (tvoří si jej každá duše před narozením), rodové zatížení ze strany maminky i tatínka, na linii předků a slabá psychosomatická místa. Teprve poté je možné se domluvit na regresní terapii!

Cena: Regresní terapie trvá přibližně 2 - 3 hodiny (obvykle v dopol. hodinách, výjimečně ve večerních), cena je 2000,- Kč A na konec DESATERO LÉKAŘE - MUDr. Jan Hnízdil:

1. Nevěřte slepě lékařům. Naslouchejte signálům těla. Nemocí vám hlásí, že tímto způsobem už dál žít nemůžete.

2. Převezměte zodpovědnost za vlastní zdraví. Nespoléhejte na zázraky medicíny. Restart už se nemusí podařit.

3. Žádná instituce vám klidné stáří nezajistí. Pečujte o své rodiče. Vychovávejte děti k tomu, aby pečovaly o vás.

4. Nespoléhejte na peníze. Udržujte dobré vztahy rodiny a přátel. Mějte rádi nejen sebe.

5. Zkuste žít alespoň jeden den bez elektrospotřebičů. Pokud kolaps nastane, budete připravení.

6. Neposlouchejte projevy politiků. Šíří zdraví nebezpečné negativní emoce. Když se objeví na televizní obrazovce, přepněte na přírodovědecký program.

7. Chraňte životní prostředí jako sami sebe.

8. Práce, která přináší uspokojení vám a prospěch co největšímu počtu lidí, je nejzdravější.

9. Zdravá strava sama o sobě nestačí. Neméně důležité je kdy, jak a s kým si jídlo vychutnáte. Občasný půst vám jen prospěje.

10. Sportujte pro radost. Nehoňte se. Stejně se nedohoníte.

návrat na úvodní stránku